KOMUNIKAT: Informacja o działaniach Miasta

Обновлено: 16.03.2020 / Раздел: / pdf
ratusz, rynek fot. UM Gliwice

Informacja z 16 marca 2020 r. o działaniach miasta związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego.

• Służby miejskie, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, na bieżąco wykonują polecenia wojewody i inspekcji sanitarnej. Koordynacją tych działań zajmuje się Centrum Ratownictwa Gliwice.

• Ograniczono do niezbędnego minimum osobistą obsługę klientów w Urzędzie Miejskim i jednostkach miejskich.

•Sprawdzono przygotowanie przedsiębiorstw miejskich świadczących podstawowe usługi dla mieszkańców (zaopatrzenie w wodę, ciepło, wywóz nieczystości). Nie ma ryzyka ograniczeń tych działalności, mimo spodziewanej nieobecności części pracowników.

• Straż Miejska przeprowadziła kontrole miejsc objętych nakazem ograniczenia działalności, zgodnie rozporządzeniami rządowymi. Gliwiccy przedsiębiorcy i mieszkańcy stosują się do zakazów.

• Szpital Miejski nr 4, zgodnie z poleceniem wojewody, prowadzi prace nad organizacją zamkniętego oddziału obserwacyjnego w budynku przy ul. Zygmunta Starego. W związku z tymi przygotowaniami budynek dawnego Domu Dziecka przy ul. Zygmunta Starego jest adaptowany na działalność poradni szpitalnych oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Szerszą informację o sposobie funkcjonowania Szpitala podamy w najbliższym czasie.

• Przychodnie działające na terenie miasta mają obowiązek obsługiwać pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia, zaleca jednak kontakt telefoniczny i korzystanie z teleporad. Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Gliwicach na bieżąco weryfikuje działalność przychodni.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking