Ważne! Komunikat w sprawie koronawirusa

Обновлено: 27.02.2020 / Раздел: / pdf
grafika: mężczyzna z megafonem i wykrzkniki

26 lutego prezydent Gliwic i członkowie kierownictwa miasta spotkali się z panem Zbigniewem Bożkiem, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gliwicach oraz Tomaszem Wójcikiem, dyrektorem Centrum Ratownictwa Gliwice. Dyrektor Bożek przedstawił informację o działaniach państwowych służb sanitarno-epidemiologicznych podejmowanych w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa, jakie obserwujemy w różnych państwach europejskich.

Prezydent Adam Neumann zadeklarował pełną gotowość miasta Gliwice do współpracy z administracją rządową w tej sprawie.

Z informacji przekazanych przez dyrektora Bożka wynika, że nadal zarówno w Gliwicach, w regionie, jak i w Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zachorowania na COVID-19.

Z uwagi na fakt, że ognisko choroby znajduje się również na terenie północnych Włoch, a zachorowania pojawiają się w innych krajach europejskich, dyrektor Bożek przekazał ważne informacje.

Informacje dla mieszkańców naszego miasta powracających z Chin, z Północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

  • Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach tel. stacjonarny 32 338 05 00, tel. alarmowy 666 227 205
  • lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (wykaz oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych znajdują się na stronie pssegliwice.pis.gov.pl).

Nie należy zgłaszać się do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (przychodni) ani na izby przyjęć szpitali nieposiadających oddziałów zakaźnych!

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem www.pssegliwice.pis.gov.pl oraz gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię dotyczącą koronawirusa: 800 190 590.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking