Niezwykłe znalezisko

Обновлено: 13.04.2011 / Раздел: / pdf

fot. archiwum Muzeum w Gliwicach

W ubiegłym tygodniu przy ul. Dworcowej, podczas prac przygotowawczych do budowy Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach, odkryto kolejny ludzki szkielet.

Na pierwsze takie znalezisko w tym miejscu natrafiono w lutym. Podczas wyburzania fundamentów XIX-wiecznej kamienicy budowlańcy przypadkowo odsłonili dawne mogiły. Niestety trzy z nich zostały zniszczone w trakcie robót ziemnych, co utrudniło ich zbadanie. Tym razem udało się zabezpieczyć szczątki.
Zachowany szkielet leżał na wznak, w pozycji wyprostowanej z rękami złożonymi w okolicach miednicy, z głową w kierunku południowym. Przy zmarłym nie znaleziono darów grobowych w postaci całych naczyń lub wyrobów metalowych. Drobne fragmenty ceramiki pozwalają tylko w przybliżeniu określić chronologię stanowiska. Archeolodzy ustalili, że grób pochodzi z okresu, który wstępnie datują na około 900 do 750 lat p.n.e.
– W obrębie dzisiejszych Gliwic mamy jedno cmentarzysko kultury łużyckiej znalezione w okresie przedwojennym w Łabędach. W przypadku tegorocznych znalezisk mamy do czynienia z prawdziwą zagadką archeologiczną. Jeżeli dalsze prace potwierdzą naszą wstępną interpretację, to na stosunkowo niewielkim obszarze znajduje się zarówno cmentarzysko pradziejowe, jak i nowożytna mogiła – mówi Monika Michnik, kierownik działu archeologii Muzeum w Gliwicach. (bom)
Informacje: Monika Michnik, tel. 665-280-029

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking