Jak usprawnić segregację i odbiór śmieci w mieście?

Обновлено: 07.02.2020 / Раздел: / pdf
spotkanie prezydenta Śpiewoka w Ratuszu fot. UM Gliwice

Samorządowcy od wielu lat apelują do rządzących o odgórne zmiany w systemie gospodarowania odpadami. Jednak podejmowane działania nie rozwiązują kluczowych problemów w tej sferze, a skutki odczuwają na co dzień zwykli mieszkańcy. O tym, jak w praktyce usprawnić proces odbioru i zagospodarowania śmieci w Gliwicach, tak by działania te były zgodne z przepisami prawa i wychodziły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, rozmawiał z zarządcami nieruchomości w Gliwicach zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok.

Od stycznia w Polsce obowiązują wymagania unijne dotyczące poziomu recyklingu, zgodnie z którymi przetwarzanie odpadów komunalnych, takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, będzie musiało sięgać 50%. Wymaga to znacznego zwiększenia zaangażowania mieszkańców w proces segregacji, a to nie uda się bez ściślejszej współpracy miasta z zarządcami nieruchomości oraz firmą odbierającą i przetwarzającą odpady w Gliwicach. Na tym etapie chcemy wypracować jasne i czytelne zasady tego współdziałania – mówił 6 lutego w gliwickim Ratuszu Mariusz Śpiewok.

Kwestie usprawnienia segregacji i odbioru śmieci w mieście będą rozwijane na kolejnych spotkaniach przedstawicieli miasta z zarządcami nieruchomości. Następne planowane jest na marzec.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking