Będą badać klimat i chronić środowisko

Обновлено: 04.02.2020 / Раздел: / pdf
prezydent Gliwic Adam Neumann, JM Rektor PŚ prof. Arkadiusz Mężyk oraz Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Z Fot. M.Mutwil

Zmiany klimatyczne, ochrona środowiska oraz rozwój badań w dziedzinie energetyki to priorytetowe zagadnienia w dążeniu do zrównoważonego rozwoju naszego regionu. Kluczową rolę w tych działaniach będzie pełnić Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska, które 31 stycznia zostało uroczyście otwarte w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej.

W Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska będzie prowadzona działalność naukowo-dydaktyczna, promowane też będą innowacyjne technologie ochrony środowiska. Pracownia będzie dostępna dla studentów, uczniów i osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. 31 stycznia w uroczystości inaugurującej działalność COKiŚ udział wzięli: prezydent Gliwic Adam Neumann, JM Rektor PŚ prof. Arkadiusz Mężyk oraz Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Chcemy, aby w Gliwicach rodziła się nowoczesna myśl naukowa, zmierzająca do innowacyjnych rozwiązań, które będą chronić nas i nasze środowisko przed zmianami klimatu. Pragmatycznie podchodzimy do tego rodzaju działań. Z jednej strony bardzo się cieszę, że nasze miasto będzie przestrzenią do przeprowadzania badań i doświadczeń. Z drugiej strony oczekuję, że Centrum przyniesie rozwiązania i podpowie nam, jak dawać sobie radę z problemami wynikającymi ze zmian klimatu i jak dbać o czystość powietrza – mówił podczas otwarcia COKiŚ prezydent Gliwic Adam Neumann.

Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska znajduje się na 6. piętrze Centrum Nowych Technologii PŚ, przy ul. Konarskiego. Będą w nim prowadzone prace badawcze poświęcone m.in. systemowi energetycznemu oraz prognozowaniu i adaptacji do zmian klimatycznych. Centrum będzie miejscem działalności naukowo-dydaktycznej i promocji innowacyjnych technologii poświęconych ochronie klimatu i środowiska. Będzie też miejscem edukacji i angażowania studentów Politechniki Śląskiej, uczniów oraz osób działających na rzecz ochrony klimatu i środowiska w Polsce i na świecie. W ramach działalności Centrum planowane są wykłady i zajęcia poświęcone m.in. efektowi cieplarnianemu, prognozom wzrostu temperatury atmosfery Ziemi czy zahamowaniu zmian klimatycznych.

Działalność Centrum wpisuje się w aktywność Metropolii zarówno na gruncie naukowym, jak i środowiskowym. Tworzenie terenów zielonych, zwiększanie świadomości energetycznej i zwalczanie niskiej emisji to część działań, które chcemy realizować w ramach naszej strategii. Konsekwentnie dążymy do tego, aby przeistoczyć nasz poprzemysłowy region w nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W badaniach prowadzonych przez naukowców Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska będzie wykorzystywany samochód z mobilnym laboratorium pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza. Będzie wyposażony m.in. w specjalistyczne analizatory, miernik pyłu zawieszonego, zestaw meteo, umożliwi wykonywanie badań bezpośrednio w terenie.

Politechnika Śląska uzyskała tytuł uczelni badawczej, co wiązało się z określeniem priorytetowych obszarów badawczych. Jednym z nich jest ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. To Centrum, wraz z wirtualnym laboratorium składającym się z zespołów badawczych zlokalizowanych na różnych katedrach Politechniki Śląskiej, tworzy doskonałe zaplecze dla naszych priorytetowych badań  – tłumaczy prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Idea utworzenia w Gliwicach Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska narodziła się w 2018 r., podczas wizyty na Politechnice Śląskiej Bertranda Piccarda – podróżnika, innowatora, prezesa fundacji Solar Impulse, doktora honoris causa PŚ. Do współpracy zaproszono Miasto Gliwice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. List intencyjny w tej sprawie podpisali wówczas prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, dr Bertrand Piccard, Zygmunt Frankiewicz, ówczesny prezydent Gliwic oraz Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. (mf)

prezydent Gliwic Adam Neumann, JM Rektor PŚ prof. Arkadiusz Mężyk oraz Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Z
Fot. M.Mutwil
pracownia
Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
centrum klimatu
Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
sala Centrum klimatu
Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
prezydent Gliwic Adam Neumann, JM Rektor PŚ prof. Arkadiusz Mężyk oraz Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Z Fot. M.Mutwil
pracownia Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
centrum klimatu Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
sala Centrum klimatu Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking