„Własność” zamiast „wieczystego”. Ważne kwestie!

Обновлено: 29.01.2020 / Раздел: / pdf
własność zamiast użytkowania wieczystego fot. Freepik

Do 29 lutego gliwiczanie objęci uwłaszczeniem powinni uiścić tzw. opłatę przekształceniową za 2019 rok. Zdecydowana większość mieszkańców podlegających przekształceniu – prawie 32 tys. osób – otrzymała już drogą pocztową specjalne zaświadczenie Prezydenta Miasta Gliwice. Osoby zaniepokojone brakiem takiego dokumentu w ich skrzynkach na listy i niewiedzące, co dalej robić w tej sytuacji, uspokajają urzędnicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach.

 – Nie ma powodu do obaw. Dokładamy wszelkich starań, aby ostatnie niespełna 3 tysiące osób podlegających przekształceniu w naszym mieście otrzymały zaświadczenie przed końcem lutowego terminu płatności. Podkreślamy, że przekształcenie nastąpiło z mocy prawa bez potrzeby składania jakichkolwiek wniosków. Powodem opóźnienia w wydawaniu zaświadczeń w Gliwicach jest ich bardzo duża liczba – prawie 35 tysięcy. Każdorazowo wydanie dokumentu poprzedzało postępowanie sprawdzające, czy dana nieruchomość (np. dom jednorodzinny, mieszkanie w bloku lub kamienicy) będzie objęta przekształceniem – wyjaśnia Michał Drabik, p.o. naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach.

Dodaje on, że jeszcze w fazie tworzenia przepisów ustawodawca nie uwzględnił opinii jednostek samorządu terytorialnego odnośnie realnego terminu wykonania tego zadania. Wyjątkowo późno administracja centralna przelała też środki na realizację prac na gruntach Skarbu Państwa – zostały przekazane samorządowi przez wojewodę dopiero w październiku, czyli na trzy miesiące przed założonym końcem dostarczania zaświadczeń. W przypadku Skarbu Państwa było ich do wydania blisko 9,5 tys.

Na chwilę obecną, jeśli mieszkaniec nie otrzymał jeszcze pocztą zaświadczenia o przekształceniu, to najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się uiszczenie opłaty za 2019 rok w takiej wysokości, ile wynosiła do tej pory opłata roczna za użytkowanie wieczyste. Warto pamiętać, że jeśli dokonana została aktualizacja „wieczystego”, to należy uiścić opłatę w wysokości docelowej, czyli tej z 3. roku po aktualizacji. Wpłaty można dokonać na dotychczasowe konta, na które wpłacano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego.

Uwaga! Kolejną opłatę przekształceniową – za rok 2020 – należy zgodnie z przepisami uiścić do końca marca br.! Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, tel. 32/338-64-05.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking