Zmiany w kierownictwie miasta

Обновлено: 21.01.2020 / Раздел: / pdf
Prezydent miasta ze swoimi zastępcami Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Gliwic Adam Neumann przedstawił nowo mianowanych zastępców: Mariusza Śpiewoka, Aleksandrę Wysocką i Ewę Weber. Wszyscy od lat są związani z samorządnością lokalną.

Zależy nam na kontynuacji wszechstronnego rozwoju Gliwic. Dzięki zasobnemu budżetowi będziemy zaspokajać potrzeby gliwiczan zarówno  podstawowe, jak i te wyższego rzędu, które zapewnią mieszkańcom czerpanie radości z życia w Gliwicach. W moim przekonaniu ten skład osobowy zastępców prezydenta to gwarantuje i zapewnia jak najlepszą realizację mojego programu wyborczego. Wszyscy moi zastępcy mają ogromne doświadczenie w pracy samorządowej i są przygotowani do pełnienia swoich funkcji – mówił podczas konferencji prasowej Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Mariusz Śpiewok, I zastępca prezydenta miasta, jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Studiował zarządzanie przedsiębiorstwem na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończył również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie rachunku kosztów i controllingu.

Od lutego do października 2019 r. był zastępcą Zygmunta Frankiewicza, ówczesnego prezydenta Gliwic. W latach 2000–2010 był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gliwicach, gdzie m.in. kierował pracami Wydziału Organizacyjnego. Od 2011 do 2015 r. kierował projektem w Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Od 2012 do 2014 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w gliwickim MZUK-u. W marcu 2014 r. został szefem Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, gdzie koordynował prace związane z wyborem projektów do dofinansowania ze środków europejskich z puli dla miast i powiatów.

Pierwszy zastępca prezydenta Gliwic będzie prowadził zadania miasta w zakresie planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zagranicznych źródeł finansowania, w tym z Unii  Europejskiej, informatyzacji, zamówień publicznych oraz gospodarowania wodami.

Aleksandra Wysocka, II zastępca prezydenta miasta, jest absolwentką Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, magistrem inżynierem górnictwa i geologii ze specjalizacją organizacja i ekonomika oraz inżynierem geodezji górniczej. Ukończyła również studia podyplomowe z szacowania nieruchomości na Politechnice Śląskiej.

Zawodowo z Urzędem Miejskim w Gliwicach związana jest od 2003 r. Od 2005 r. pełniła funkcję zastępcy naczelnika, a od 2011 r. naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

W kierownictwie miasta będzie odpowiedzialna za realizowane w mieście zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego, gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, planowania przestrzennego i systemu informacji przestrzennej, architektury i budownictwa,  środowiska oraz geodezji i kartografii, w tym nadzór nad Powiatowym Funduszem Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych.

Ewa Weber, III zastępca prezydenta miasta, jest doktorem nauk ekonomicznych, rozprawę obroniła w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wywierania wpływu i psychologii biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

W latach 1993-2019 zawodowo związana z Urzędem Miejskim w Zabrzu, gdzie pełniła m. in. funkcję głównego księgowego, dyrektora Urzędu, a od 2009 r. sekretarza miasta. W maju 2019 r. została prezesem gliwickiej spółki komunalnej Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Jest wykładowcą akademickim z zakresu samorządu m.in. w obszarze polityki społecznej oraz finansów publicznych.

Będzie odpowiedzialna za prowadzenie zadań w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, zdrowia i spraw społecznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji miasta i współpracy z zagranicą.

Sekretarzem miasta pozostaje Andrzej Karasiński, skarbnikiem Ryszard Reszke, a obowiązki dyrektora Urzędu Miejskiego w Gliwicach nadal pełni Stella Górny. Konferencję prowadził Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic. (mf)

 

Mariusz Śpiewok
Mariusz Śpiewok, I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Fot. UM Gliwice
Aleksandra Wysocka
Aleksandra Wysocka, II zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
Ewa Weber
Ewa Weber, III zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
Mariusz Śpiewok Mariusz Śpiewok, I zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Fot. UM Gliwice
Aleksandra Wysocka Aleksandra Wysocka, II zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Fot. M.Foltyn/UM Gliwice
Ewa Weber Ewa Weber, III zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking