Za serce, czas i wsparcie – dziękujemy!

Обновлено: 13.12.2019 / Раздел: / pdf
Gala Wolontariatu 2019 fot. A. Ziaja

Praca na rzecz dzieci, seniorów, osób chorych, wsparcie działań kulturalnych oraz sportowych to tylko kilka dziedzin, które wspierają gliwiccy wolontariusze. Ich międzynarodowe święto, które przypada zwyczajowo 5 grudnia, to doskonała okazja, by docenić tę bezinteresowną pomoc. Wyjątkowe, bo kierowane również od samych gliwiczan, serdeczne podziękowania dla najbardziej zaangażowanych społecznie osób, wspierających działania gliwickich organizacji i instytucji, zostały im przekazane wczoraj – podczas gali wolontariatu w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.

Dyplomy z rąk p.o. prezydenta Gliwic Janusza Moszyńskiego odebrało 12 grudnia 22 wolontariuszy. – Działacie w różnych obszarach, współpracujecie z różnymi ludźmi. Łączy Was to, że dzięki społecznikowskiej postawie kolejne osoby przekonują się, że warto pomagać. Dziękuję Państwu za serce i zapał, a także czas, który poświęcacie innym – podkreślał Janusz Moszyński.

W gronie uhonorowanych znalazły się osoby, które bezinteresownie wpierają:

Stowarzyszenie GTW – za wsparcie imprez organizowanych prze Miasto Gliwice, organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Turnieju Dzikich Drużyn oraz akcji Wykopmy Rasizm ze stadionów, prowadzenie warsztatów i zajęć w Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży BUMERANG, prace konserwatorskie na obiekcie sportowym ARENA Orkana, organizację kolonii i obozów dla podopiecznych Stowarzyszenia;

Śląska Akademia Futbolu – za pomoc w obsłudze zawodów oraz turniejów, organizację obozu letniego oraz półkolonii dla zawodników, pomoc w promocji i rekrutacji uczestników, opiekę podczas wyjazdów na turnieje oraz zawody, pomoc w organizacji rodzinnych spotkań Piłkolandia oraz Multitrening, organizację turnieju w ramach Gliwickiej Majówki;

Fundacja Świętej Rity – za pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości, organizowanie konkursów, przygotowywanie materiałów do zajęć twórczych,  spędzanie czasu z dziećmi wraz ze wsparciem, w atmosferze przyjaźni i zaufania;

Fundacja Rytm Gliwice – za pomoc w organizacji koncertów eliminacyjnych festiwalu, dystrybucję materiałów promocyjnych i całoroczną akcję plakatowania, pomoc w kuchni: przygotowanie poczęstunku dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, pomoc w akcji rozdzielania głosów publiczności do głosowania na laureata koncertu finalnego, przygotowanie figurek do rozdawanie osobom niepełnosprawnym i przygotowanie nagrody specjalnej, przeprowadzanie rozmów z potencjalnymi sponsorami;

Polski Czerwony Krzyż – za przenoszenie ponad 125 ton artykułów żywności, porządkowanie terenu, segregację odpadów, sprzątanie pomieszczeń, segregację używanej odzieży, układanie na półkach i pomoc w jej wydawaniu, uczestnictwo w zbiórkach żywności w sklepach;

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą – za pomoc w realizowaniu warsztatów i szkoleń, pomoc w organizacji akcji profilaktycznych i przy turnusach rehabilitacyjnych, programach stypendialnych oraz wsparcie w pracach biurowych, reprezentowanie organizacji w mediach i instytucjach zewnętrznych;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – za pomoc w przygotowaniach Dnia Otwartego Poradni „Kropki czar – odkryte i nieodkryte talenty mojego dziecka”, pomoc w bieżącej działalności Poradni;

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych im. Janiny Stoksik – za pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, wsparcie osób chorych z afazją, prowadzenie trzech grup śpiewaczych, w których uczestniczy 45 seniorek i seniorów, udział w zbiórce na rzecz Hospicjum, organizację spotkań integracyjnych, tematycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami;

Klub Abstynentów „Krokus” Gliwice – ·za naukę języka angielskiego i obsługi komputera, pomoc przy organizacji turnieju piłkarskiego i tenisa stołowego oraz przy organizacji festynów w dzielnicy Łabędy i przy imprezie mikołajkowej dla dzieci będących pacjentami onkologii, organizację konkursu plastycznego o tematyce związanej z uzależnieniami;

Fundacja Różyczka – za pomoc w organizacji imprez fundacji i wsparcie podopiecznych w nauce, pomoc w zajęciach z rękodzieła;

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej – za prowadzenie cotygodniowych zbiórek/wydarzeń dla dzieci i młodzieży, przygotowanie kilka razy w roku całoweekendowych wyjazdów, trzytygodniowego obozu letniego i wydarzeń dla Hufca, przeprowadzanie akcji promocyjnych, pomoc przy Szlachetnej Paczce, wolontariat przy WOŚP;

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży – za obsługę jadłodzielni, zajęcia dla dzieci w świetlicy „Czesio”, pomoc przy zajęciach „Lato z Animatorem”, przy organizacji konkursu „Gliwice oblicza miasta” i „Szumu na Wodnej”, pomoc przy organizacji comiesięcznych wykładów, bicie rekordu w reanimacji i zbiórkę środków dla WOŚP, pomoc przy organizacji Żołnierskiego Biegu z Przeszkodami, bezpłatne trzy przedstawienia sztuki „Dziady” dla szkół podstawowych, zbiórkę darów dla uchodźców na wyspie Lobos, pomoc przy organizacji „Dnia Gliwic” i festiwalu charytatywnego, zbiórkę darów dla schronisk dla zwierząt, pomoc przy organizacji zawodów „Gliwice na Tropie”;

Centrum Inicjatyw Społecznych – za koordynację licznych programów dla dzieci i młodzieży, prowadzenie szkoleń-warsztatów i zajęć edukacyjnych, organizację imprez, wydarzeń, prace biurowe (w tym rozliczenia księgowe), zarządzanie organizacją;

Ośrodek Pomocy Społecznej – za prowadzenie korepetycji dla dzieci i młodzieży, pomoc osobom starszym i samotnym;

Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek – za pełnienie dyżurów w Instytucie Onkologii oraz w siedzibie Stowarzyszenia, udzielanie wsparcia kobietom po przebytej chorobie nowotworowej piersi;

Oddział Uczelniany PTTK im. prof. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej – za prowadzenie Studenckiego Schronu Turystycznego „Pod Solniskiem” i obsługę ruchu turystycznego w czasie dyżurów weekendowych, podczas ferii i wakacji, prace remontowe i porządkowe w tej placówce oraz organizację i obsługę imprez kulturalnych w Schronie Studenckim;

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach – za wsparcie medyczne i niemedyczne oraz prace porządkowe, towarzyszenie pacjentom, pomoc personelowi medycznemu oraz udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz Hospicjum, np. w kweście 1-listopadowej;

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” (jedna z grup to osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Zabrzu pod opieką ppor. Daniela Prątnickiego) – za pomoc w przygotowaniu organizacji wydarzenia Skup Kultury, wsparcie kiermaszu na Rynku: rozkładanie namiotów, wypakowywanie setek kartonów z książkami, transport i ustawianie krzeseł, stołów (dochód z kiermaszu w całości przeznaczony jest na wspieranie osób z niepełnosprawnościami);

Fundacja Qlavi – za pomoc w organizowaniu wydarzeń i zbiórek, przygotowywanie dokumentacji fotograficznej, roznoszenie ulotek;

Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Pod Skrzydłami” – za pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych w nauce, animację czasu wolnego podczas wyjazdów integracyjnych;

Fundacja Habitat for Humanity – za prace remontowo-budowlane oraz ogrodnicze na rzecz osób potrzebujących;

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Podajmy – Sobie – Ręce” – za wspieranie organizacji w szkoleniu nowych wolontariuszy do zadań specjalnych, czyli wspierania rodzin w wychowaniu dzieci z niepełnosprawnościami.

Na uroczystość zaproszeni zostali nie tylko wolontariusze i przedstawiciele lokalnych organizacji, które korzystają z ich wsparcia, ale również mieszkańcy Gliwic. Prezentem dla zgromadzonych był koncert Artura Andrusa z zespołem. Na wolontariuszy czekały też personalizowane kartki z życzeniami i podziękowaniami od gliwiczanek i gliwiczan – wcześniej, w ramach akcji Serdeczna Pocztówka Dla Wolontariusza, mieszkańcy miasta wypełniali je odręcznie w filiach GCOP i różnych punktach w mieście.

Wręczanie podziękowań podczas Gali Wolontariatu 2019
fot. A. Ziaja

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking