Politechnika Śląska uczelnią badawczą!

Обновлено: 30.10.2019 / Раздел: / pdf

PŚ znalazła się w gronie 10 najlepszych polskich uczelni, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. To wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Do udziału w pierwszej edycji zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi. Znalazły się wśród nich:

  • Politechnika Śląska
  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Gdańska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Politechnika Warszawska
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.polsl.pl. 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking