WODY POLSKIE rozpoczęły wycinkę na wale przeciwpowodziowym

Обновлено: 22.10.2019 / Раздел: / pdf
drzewa Panewnicka UM Gliwice/Fb

Na skarpach wału przeciwpowodziowego wzdłuż Kłodnicy, w rejonie parku Chrobrego, wycinane są drzewa. Decyzję o usunięciu łącznie 114 okazów podjęło już w ubiegłym roku Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, podlegające Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Argumentem przemawiającym za wycinką drzew jest – zgodnie z ustawą Prawo Wodne – bezpieczeństwo wału przeciwpowodziowego.

Wał przeciwpowodziowy jest obiektem hydrotechnicznym służącym bezpieczeństwu przyległych terenów, który chroni przed zalaniem w okresie przepływów ekstremalnych. System korzeniowy drzew porastających skarpy rozszczelnia korpus wału, co w konsekwencji może spowodować jego przerwanie przy przejściu wód powodziowych na danym terenie. Ponadto, mimo że drzewa rosnące na skarpach pozornie mogą wydawać się zdrowe, są w rzeczywistości osłabione. Nie mają one od początku zapewnionych odpowiednich warunków do wzrostu, nie pozyskują bowiem wartościowych substancji z gleby. Stąd drzewa te stwarzają realne zagrożenie dla przechodniów oraz infrastruktury sąsiadującej z rzeką. M.in. z tych powodów gliwickie Wody Polskie decydują się na wycinkę drzewostanu, który może powodować niebezpieczeństwo. Wycinki prowadzone są z uwagi na priorytet, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców – wyjaśnia na Facebooku PGW WODY POLSKIE.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking