Samorządy dla Polski – 21 tez

Обновлено: 05.08.2019 / Раздел: / pdf
21 tez

W czerwcu samorządowcy z całej Polski rozpoczęli debatę dotyczącą przyszłości polskich miast i wsi. Co jest najważniejsze dla ich mieszkańców? Co wymaga konkretnej zmiany, a co tylko ulepszenia? Teraz każdy może odpowiedzieć na te pytania, wpisując swoje uwagi na stronie internetowej.

4 czerwca, w 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce, samorządowcy z całego kraju spotkali się w Gdańsku. Rozpoczęli tam ogólnokrajową debatę na temat przyszłości polskich wsi i miast. Zebrali najważniejsze dla ich mieszkańców sprawy i uporządkowali je w formie 21 Tez samorządowych.

Teraz każdy może wyrazić swoje zdanie na ich temat i wziąć udział w debacie. By to zrobić, wystarczy wejść na stronę internetową www.SamorzadyDlaPolski.pl i zgłosić swoje uwagi i propozycje.

Efektem konsultacji będzie 21 postulatów, które zostaną zaprezentowane w Gdańsku 31 sierpnia. Na ich podstawie samorządowcy przygotują projekty ustaw, które złożą do Sejmu RP nowej kadencji. 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking