Zgłoś swoją pracę do konkursu!

Обновлено: 18.06.2020 / Раздел: / pdf
plakat konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gliwicach

Rusza jubileuszowa XV edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gliwic. Autorzy prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktorskich, które mogą być wykorzystane do promocji miasta, mają szanse na wygranie nagród pieniężnych lub rzeczowych. Termin zgłoszeń upływa 15 października. W poprzednich latach do konkursu zgłoszono w sumie 164 prace, a nagrodzono autorów 50.

W konkursie mogą wziąć w nim udział absolwenci studiów wyższych, którzy obronili tytuły w latach 2017–2020 i nie brali udziału w poprzednich edycjach. Uwaga! Prawo do zgłaszania prac mają władze uczelni lub wydziału, posiadające prawo do nadawania tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. Autorzy mogą także zgłosić prace do konkursu – po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placówki badawczej. O tym, które prace zostaną nagrodzone, zadecyduje Prezydent Miasta Gliwice w oparciu o opinię komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele Prezydenta Miasta, Rady Miasta Gliwice oraz Politechniki Śląskiej.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 15 października. Prace przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, p. 245, tel. 32/239-12-71). Regulamin jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu).

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking