Miejski System Informacji Przestrzennej bez tajemnic

Обновлено: 13.09.2019 / Раздел: / pdf
screen ze strony MSIP fot. UM Gliwice

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaprasza wszystkich chętnych na szkolenia z obsługi MSIP.

Szkolenia odbywać się będą w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy, trwający ok. 2 godziny, skierowany jest do wszystkich użytkowników Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, którzy chcą się dowiedzieć w jaki sposób efektywnie korzystać z informacji i narzędzi dostępnych w systemie. Podczas szkolenia będzie można się dowiedzieć, jak sprawdzić czy właścicielem działki jest gmina, Skarb Państwa czy osoba fizyczna oraz jakie jest przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Blok drugi, trwający ok. godziny,  przeznaczony jest dla wykonawców prac geodezyjnych. Podczas szkolenia będzie można pozyskać informacje, w jaki sposób wykorzystywać dane planistyczne publikowane w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej w pracach geodezyjnych.

Szkolenia prowadzone będą w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A średnio raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem udostępnionym na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Ilość miejsc jest ograniczona, jednocześnie w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników.

Szkolenie dla wykonawców geodezyjnych odbędzie się 27 września od godz. 13.00. Formularz do zapisania się dostępny jest tutaj.

Z kolei szkolenie dla chętnych mieszkańców odbędzie się 26 września od godz. 16.00. Formularz do zapisania się dostępny jest tutaj.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking