Gliwicki Urząd Pracy jednym z najskuteczniejszych w kraju

Обновлено: 27.05.2019 / Раздел: / print / pdf
PUP fot. T. Zakrzewski

 W tym roku przypada 100-lecie powołania w Polsce publicznych służb zatrudnienia. Od 1919 roku urzędy pracy w całym kraju przeszły długą i niełatwą drogę, stając się miejscami otwartymi i nowoczesnymi, promującymi przedsiębiorczość oraz rozwój zawodowy.

Śląskie urzędy pracy obchodziły setną rocznicę  PSZ 22 maja, podczas konferencji jubileuszowej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Marek Kuźniewicz, dyrektor PUP w Gliwicach, odebrał tam dyplom dla gliwickiej placówki w uznaniu jej rzetelnej pracy na rzecz promocji zatrudnienia oraz kreowania wysokich standardów usług na rynku pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach oferuje dziś różnorodne formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, pomagając w profesjonalnej rekrutacji kandydatów na wolne miejsca pracy. Poprzez grupowe i indywidualne kursy zawodowe finansuje również przeszkolenie oraz podniesienie, nabycie oraz zmianę kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych pod potrzeby lokalnego rynku pracy i konkretnych pracodawców, w tym część w ramach „szytych na miarę” projektów rekrutacyjno-szkoleniowych.

нет

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking