Kwalifikacja wojskowa

Добавлено: 04.04.2011 / Раздел:

W poniedziałek, 4 kwietnia, na terenie całego kraju rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 30 czerwca i obejmie około 300 tysięcy osób.

Organizują ją wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, prezydentów i burmistrzów miast.
Tegoroczna kwalifikacja dotyczy m.in.:
• mężczyzn urodzonych w 1992 roku,
• mężczyzn urodzonych w latach 1987 – 1991, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• osób urodzonych w latach 1990 – 1991, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
• kobiet urodzonych w latach 1987 – 1992, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych oraz policealnych na takich kierunkach,
• do kwalifikacji mogą zostać wezwane także osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się jako ochotnicy do pełnienia służby wojskowej.
W Gliwicach z rocznika 1992 wezwanych zostanie 1020 osób, z pozostałych – ok. 120 oraz 4 kobiety. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w terminach od 4 do 29 kwietnia oraz od 9 do 23 maja w klubie osiedlowym SM „Żwirki i Wigury” przy ul. Zubrzyckiego 18 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 (tel. 32/331-36-53). Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma imienne wezwanie, w którym podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – www.mswia.gov.pl. (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking