Podziękujmy społecznikom!

Обновлено: 28.03.2011 / Раздел: / pdf

Prezydent Gliwic zaprasza do udziału w konkursie o tytuł Gliwickiego Lidera Społecznego, Gliwickiej Organizacji Roku i Biznesowego Partnera Roku.


To już trzecia edycja akcji adresowanej do mieszkańców Gliwic i trzeciego sektora. Celem konkursu jest wyróżnienie gliwickich organizacji pozarządowych, szczególnie aktywnych w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, liderów społecznych, którzy swą energią i zaangażowaniem motywują do pracy innych, a także firm, które intensywnie wspierają sektor non-profit w Gliwicach. Należy do 28 marca wypełnić i dostarczyć do siedziby GCOP formularz zgłoszenia, dostępny na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl (zakładka „Aktualności” → „Podziękujmy trzeciemu sektorowi”). Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu znajdują się w regulaminie opublikowanym na stronie GCOP.
Wypełniając formularz zgłoszenia, można podziękować np. za pomoc udzieloną dzieciom, chorym lub osobom starszym, docenić pasjonatów sportu i promotorów zdrowego stylu życia, wyróżnić animatorów gliwickiej kultury, sztuki i rozrywki, krzewicieli edukacji czy idei społeczeństwa obywatelskiego.
W ubiegłym roku tytułem Gliwickiego Lidera Społecznego 2009 prezydent miasta wyróżnił Nelę Krzewniak, propagatorkę działań na rzecz profilaktyki onkologicznej i organizatorkę warsztatów artystycznych dla kobiet powyżej 50. roku życia. Gliwicką Organizacją Roku 2009 zostało Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa, aktywnie pozyskujące wsparcie przedsiębiorców na rzecz gliwickich rodzin w potrzebie, osób ubogich i niepełnosprawnych. Za Biznesowego Partnera Roku 2009 uznano natomiast firmę Fluor S.A., która dofinansowała wiele inicjatyw społecznych na rzecz dzieci i młodzieży. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking