Marcowa sesja

Обновлено: 17.03.2011 / Раздел: / pdf

W czwartek, 17 marca, w Ratuszu na Rynku odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

W programie obrad znalazły się m.in. projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gliwic, wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów oraz programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Przebieg sesji można śledzić na żywo w internecie. Wystarczy przed jej rozpoczęciem wejść na www.gliwice.eu (dział Samorząd – odsyłacz do pliku wideo). W tym samym dziale na stronie internetowej można znaleźć szczegółowy porządek obrad (Rada Miejska/Sesje Rady Miejskiej). (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking