Szermierka dla dorosłych

Обновлено: 28.02.2011 / Раздел: / pdf

fot. A. Ziaja

W październiku 2010 r. z inicjatywy Gliwickiego Klubu Sportowego „Piast” rozpoczęła działalność Akademia Szermiercza III Wieku.

Aby zostać jej adeptem, należy mieć ukończone 35 lat, dobrą kondycję fizyczną i wolne wtorkowe wieczory. Cotygodniowe zajęcia odbywają się w godzinach od 19.30 do 21.30 w hali szermierczej przy ul. Warszawskiej 35. Obecnie w ramach projektu szkoli się 14 sportowców. Nie ma limitu miejsc, więc w każdej chwili można dołączyć do grona osób władających szpadą.
Istotnym kryterium przyjęć do sekcji jest dobry, potwierdzony przez lekarza, stan zdrowia. Trzeba też zapoznać się z regulaminem Akademii, podpisać deklarację uczestnictwa oraz zapłacić za zajęcia. Koszt miesięcznego szkolenia wynosi 100 zł.
Dwugodzinne treningi obejmują tradycyjną rozgrzewkę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (poprawiające sprawność czynnościowo-ruchową), ukierunkowane (kształtujące umiejętności techniczno-taktyczne) oraz walki szermiercze. Obiekt przy ul. Warszawskiej wyposażony jest we wszystkie potrzebne do ćwiczeń elementy, uczestnicy muszą zadbać wyłącznie o wygodne stroje sportowe.
Nauka odbywa się pod okiem najlepszych fachowców – fechmistrzów Macieja Chudzikiewicza i Marka Julczewskiego oraz trenera Piotra Tomali. Traktują indywidualnie każdego zawodnika. Początkujący szpadziści nie muszą obawiać się zaległości wynikających z późniejszego przystąpienia do grupy czy nieobecności na zajęciach.
Akademia Szermiercza III Wieku jest częścią jednej z najbardziej znanych i utytułowanych sekcji szermierczych w kraju. Skąd pomysł na jej utworzenie? – Ideą było zarówno propagowanie szermierki, jak również znalezienie wolontariuszy, którzy mogą w przyszłości pomóc w rozwoju tej dyscypliny – Maciej Chudzikiewicz. (sza)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking