Ulica Płażyńskiego

Добавлено: 17.02.2011 / Раздел:

Ulica Macieja Płażyńskiego – taką nazwę nadano drodze łączącej ulice Bojkowską i Okrężną.

Decyzję podjęli zgodnie prezydent Gliwic i miejscy radni. Uchwałę w tej sprawie rozpatrywano na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ratuszu. Prezydent i miejscy radni postanowili uhonorować działalność polityczną i społeczną Macieja Płażyńskiego, który zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem.
Maciej Płażyński (1958 – 2010) był prawnikiem i politykiem, wojewodą gdańskim i marszałkiem Sejmu, jednym z założycieli i byłym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej oraz jej klubu parlamentarnego, posłem na sejm, senatorem i wicemarszałkiem senatu. Powszechnie kojarzono go z polityką, ale bardzo angażował się także w działalność społeczną. Był prezesem stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zajmującego się opieką nad Polonią – zwłaszcza w krajach byłego Związku Radzieckiego. Aktywnie działał na rzecz umacniania więzi Polaków zamieszkałych za granicą z ojczyzną i jej kulturą. Organizował akcje związane z niesieniem różnorodnej pomocy naszym rodakom i ich potomkom.
Nazwanie jego imieniem i nazwiskiem jednej z gliwickich ulic nie jest przypadkowe. Maciej Płażyński przyjeżdżał do Gliwic wielokrotnie, ostatnio jako przedstawiciel „Wspólnoty Polskiej”. Cieszył się, że nasze miasto włączyło się w akcję „Wakacje w Polsce”. W 2009 i 2010 r. w Gliwicach – dzięki wsparciu gliwickiego samorządu i zaangażowaniu szkół – przez 10 dni wypoczywały 30-osobowe grupy polskich dzieci z Białorusi. Wiedział więc, że na gliwiczan może liczyć – zwłaszcza, że spotykał tu wielu repatriantów ze Wschodu i ich potomków. Wracał więc, prosząc o mobilizację i wsparcie – ostatnio o pomoc dla mieszkańców Ziemi Lwowskiej, którym brakowało leków zwalczających epidemię grypy. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking