Nagrody dla sportowców

Добавлено: 15.02.2011 / Раздел:

Do 28 lutego można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 2010 r. w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia mogą składać zawodnicy, trenerzy i działacze sportowi. Szczegółowe informacje oraz druki można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Sport i rekreacja”, zakładka „Nagrody i stypendia”. Wnioski są przyjmowane w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, I piętro, pok. 104). (bom)
Informacje: Referat Sportu UM, tel. 32/238-54-44

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking