Nowa siedziba "Krokusa"

Добавлено: 18.11.2010 / Раздел:

Klub Abstynentów „Krokus” zmienił swoją główną siedzibę. Od października mieści się przy ul. Daszyńskiego 28.

Wcześniej klubowicze zajmowali lokal przy Placu Inwalidów Wojennych 14, w którym powstanie gliwickie Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Adaptacją pomieszczeń na potrzeby „Krokusa” zajął się Zarząd Budynków Miejskich I TBS w Gliwicach, na zlecenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Remont kosztował około 400 tys. zł i został sfinansowany ze środków budżetu miasta.
Klub działa w naszym mieście od 28 lat. Zrzesza niepijących alkoholików, osoby, które mają problem alkoholowy w rodzinie oraz innych mieszkańców, którzy z wyboru prowadzą trzeźwy tryb życia. Organizuje spotkania w grupach samopomocowych i grupach wsparcia, profilaktyczne wykłady oraz szereg imprez integracyjnych o charakterze sportowym i rozrywkowym. Udziela też informacji na temat uzależnień i porad prawnych. W 2006 r. została utworzona filia Klubu w Łabędach.
Kto zajmie starą siedzibę „Krokusa”? W lokalu przy Placu Inwalidów Wojennych 14 powstanie gliwickie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Obecnie opracowywany jest kompleksowy projekt modernizacji pomieszczeń, a wkrótce lokal zostanie przekazany Powiatowemu Urzędowi Pracy. Utworzenie CAZ pozwoli wyodrębnić stanowiska zajmujące się wyłącznie działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – pośrednictwa pracy, doradztwa oraz rozwoju zawodowego. – Przystosowanie nowych pomieszczeń do obsługi klienta poprawi jakość świadczonych usług oraz koordynację pracy poszczególnych stanowisk – informuje dyrekcja PUP.
Przewidywane koszty utworzenia Centrum to prawie 483 tys. zł, z czego ponad 66 tys. zł będzie stanowić wkład własny samorządu, ponad 255 tys. zł – dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozyskanych dodatkowo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ponad 160 tys. zł – środki Funduszu Pracy przeznaczone na zadania fakultatywne w 2010 r. CAZ powinno zacząć działać w przyszłym roku. (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking