Niespodzianka dla pacjentów

Добавлено: 27.10.2010 / Раздел:

Wtorek, 19 października, okazał się ważnym dniem w dziejach Szpitala Miejskiego (ul. Kościuszki 29). Placówka wzbogaciła się o zmodernizowaną stację dializ.

Poprawi to warunki leczenia chorych cierpiących na ostrą niewydolność nerek. Pozwoli również na znaczne zwiększenie liczby pacjentów poddawanych zabiegom hemodializy (usuwanie produktów przemiany materii i toksyn z krwi).
Dotychczasowa stacja dializ w szpitalu została utworzona w 1979 roku. W tamtych czasach była pierwszą tego typu jednostką w naszym mieście i trzecią na Śląsku. Od jej uruchomienia przed 31 laty upłynęła jednak cała epoka w medycynie – podkreślają zgodnie specjaliści. Stacja nie zaspokajała już istniejących potrzeb. – Mieliśmy w niej zaledwie 5 stanowisk dla pacjentów, co sprawiało, że mogliśmy w ciągu tygodnia dializować tylko 30 chorych. W zmodernizowanej stacji dysponujemy zaś 12 stanowiskami wyposażonymi w nowoczesną aparaturę. Będziemy więc mogli teraz dializować tygodniowo od 70 do 76 pacjentów. Zakładam, że z tego względu zwiększy się nieco liczebność personelu pielęgniarskiego. Wyraźnie poprawiły się warunki leczenia dializowanych chorych – ocenia dr Marek Seredyński, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych.
Prace przy gruntownej modernizacji wysłużonej stacji dializ rozpoczęły się w grudniu 2008 roku. Wykonawcą robót była firma „Kadet” z Chorzowa. Kilkunastomiesięczne przedsięwzięcie inwestycyjne kosztowało 1,4 mln zł. – Pieniądze na ten cel uzyskaliśmy dzięki dokapitalizowaniu naszej spółki przez miasto Gliwice. Przyznano nam potrzebne fundusze ze środków budżetu miejskiego. W efekcie gliwicki samorząd ma teraz ponad 99% udziałów w spółce – wyjaśnia dr Ewa Więckowska, prezes szpitala.
Z nowej stacji dializ mogą przede wszystkim korzystać pacjenci z Gliwic i powiatu gliwickiego, ale także chorzy z innych miejscowości Śląska. Najbliższe terytorialnie jednostki lecznicze o podobnym charakterze znajdują się w Zabrzu i Tarnowskich Górach. Gliwicki ośrodek wyróżnia się jednak na ich tle. – Jestem pod wrażeniem gustownego wyposażenia stacji. Tworzy ono korzystną atmosferę, sprzyjającą leczeniu pacjentów – mówił prof. Andrzej Więcek, wojewódzki konsultant ds. nefrologii, uczestniczący w ubiegłotygodniowym spotkaniu.
Pieniądze na nowy sprzęt medyczny warto przyznawać tym placówkom leczniczym, które skutecznie korzystają w swojej działalności z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uważam, że środki finansowe dla stacji dializ mogą wręcz uchodzić za wzorcowy przykład dobrze wydanych pieniędzy. Zabiegi hemodializy są bowiem efektywnie finansowane przez NFZ. Dzięki temu poprawiamy sytuację pacjentów, ale również kondycję ekonomiczną szpitala – przekonuje Zygmunt Frankiewicz, prezydent miasta. (luz)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking