Europejski ranking

Добавлено: 27.10.2010 / Раздел:

Które samorządy mają największe sukcesy w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy?

„Dziennik Gazeta Prawna” (nr 195 z 6 października) opublikował ranking „Europejska Gmina – Europejskie Miasto” dotyczący przyciągania przez miejscowości południowej Polski środków ze wszystkich kategorii programów wsparcia, jakie oferuje Unia Europejska.
Podstawą rankingu są informacje o podpisanych umowach o dotacje gromadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obejmuje on dane o umowach zawartych do końca pierwszego kwartału 2010 r. Wzięte zostały pod uwagę projekty unijnego budżetu z lat 2007 – 2013 – informują autorzy rankingu.
W zestawieniu dla województwa śląskiego znalazło się 80 miejscowości (gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast na prawach powiatu). W kategorii ogólnej liczby pozyskanych środków unijnych Gliwice zajęły 3 miejsce. W analizowanym okresie wartość europejskiego dofinansowania dla 190 gliwickich projektów wyniosła 459 329,7 tys. zł (w rankingu nie uwzględniono unijnej dotacji dla Gliwic w wysokości 141 mln zł na budowę hali widowiskowo-sportowej PODIUM; umowa o dofinansowaniu tego projektu została bowiem podpisana 30 września). W przeliczeniu na jednego mieszkańca to 2 335,55 zł. Najwięcej pieniędzy otrzymały natomiast Katowice (836 545,2 tys. zł) i Bielsko-Biała (554 967,4 tys. zł).
Więcej informacji o rankingu znajdziesz w najświeższym wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego (nr 43/2010), dostępnym w wersji elektronicznej na stronie www.gliwice.eu (zakładka „Dla mieszkańców”). (bom)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking