Nowe pogotowie za rok?

Обновлено: 14.10.2010 / Раздел: / pdf

Trwają przygotowania do budowy nowej stacji Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach. Jeśli nie zaistnieją przeszkody formalne, to roboty powinny ruszyć jeszcze w tym roku.


Przypomnijmy, że we wrześniu 2009 r. miasto oficjalnie przekazało Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach działkę przy ul. Konarskiego 26 pod budowę nowej siedziby stacji pogotowia w Gliwicach. Przeprowadzka jest konieczna. Obecna lokalizacja placówki przy ul. Zygmunta Starego uniemożliwia bowiem jej rozbudowę, a pomieszczenia nie spełniają wymogów sanitarnych i technicznych określonych w przepisach. Stacja nie posiada także odpowiedniej wielkości parkingu i znajduje się w miejscu źle skomunikowanym.
Inwestycja jest obecnie na etapie rozstrzygania przetargu na wykonawcę zadania oraz uprawomocniania się pozwoleń na budowę. – Niebawem powinno nastąpić podpisanie umowy z wybranym wykonawcą inwestycji, o ile nie będzie odwołań. Zaraz potem przekażemy mu plac budowy i faktycznie rozpoczną się prace. Planujemy, że potrwają one od 7 do 12 miesięcy, jednak termin zakończenia inwestycji będzie znany dopiero po rozstrzygnięciu przetargu – wyjaśnia Jerzy Wiśniewski, rzecznik prasowy WPR w Katowicach.
Budynek nowej stacji będzie nowoczesnym obiektem, spełniającym wszystkie wymogi stawiane tego typu placówkom. Zostanie wyposażony w niezbędne instalacje (łącznie z klimatyzacją, siecią komputerową, urządzeniami do łączności radiowej), a także sieć solarów wspomagających ogrzewanie wody i całodobowy monitoring. Zapewni pełne, komfortowe zaplecze socjalne dla załogi oraz garażowo-techniczne dla sześciu karetek. W stacji będzie działało także ambulatorium i gabinety lekarskie obsługujące mieszkańców w godzinach nocnych i dni świąteczne.
Zaletą nowej placówki będzie lokalizacja u zbiegu ulic Konarskiego i Jagiellońskiej. W przyszłości w jej sąsiedztwie będzie przebiegać gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej. W pobliżu powstanie jeden z węzłów „średnicówki”, co ułatwi ratownikom szybki i sprawny wyjazd w różnych kierunkach. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie około 6 mln zł. Środki na ten cel zostaną wyasygnowane z budżetu własnego WPR w Katowicach. (bom)
Informacje: Jerzy Wiśniewski, rzecznik prasowy WPR w Katowicach, tel. 695-910-427
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking