Dodano dnia: 2016-11-02

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPO woj. śląskiego (II edycja)

Dodano dnia: 2016-11-02

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS w ramach RPO woj. śląskiego (II edycja)