Bezrobotni dostaną szansę

Добавлено: 21.09.2010 / Раздел:

22 września o godzinie 12.30 w siedzibie gliwickiego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości (ul. Raciborska 2) odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów czeladniczych.

Otrzyma je osiem osób poszukujących zatrudnienia, które przeszły roczne szkolenie na fryzjerów i piekarzy w ramach programu „Przygotowanie zawodowe osób bezrobotnych” realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. (topa)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking