Północ - południe

Добавлено: 16.09.2010 / Раздел:
Ulica Dworcowa w Gliwicach może zostać w przyszłości połączona nową drogą z ul. Tarnogórską. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich dysponuje już wstępną koncepcją techniczną takiego rozwiązania.
Jej motywem przewodnim jest wybudowanie przejazdu pod torami kolejowymi, zapewniającego szybkie przemieszczanie się pomiędzy północną a południową częścią miasta, w tym bezpośredni dostęp do Drogowej Trasy Średnicowej. – To pomysł dużo tańszy w realizacji niż wzniesienie tradycyjnej estakady – wyjaśnia Andrzej Karasiński, sekretarz miasta. Pytanie, czy i kiedy pomysł ten zostanie zrealizowany?
To na razie wstępna, czysto techniczna koncepcja rozrysowana na papierze. Miasto chce ją urzeczywistnić, lecz w perspektywie kilku najbliższych lat – odpowiada Elżbieta Tomaszewska, szefowa ZDM. W dokumencie założono m.in. zmianę organizacji ruchu na Placu Piastów, poszerzenie ul. Na Piasku i wybudowanie pod torami ulicy o długości 200 metrów z dwiema oddzielnymi jezdniami. Przewidziano także odrębne przejście dla pieszych. Inwestycja ta nie naruszałaby zabytkowego cmentarza żydowskiego.
 
Nowa droga jest częścią szerszej koncepcji utworzenia w mieście Nowego Centrum
Aby łącznik pod torami służył jak największej liczbie gliwiczan zamierzających podróżować dalej Drogową Trasą Średnicową, po północnej stronie dworca planowana jest kolejna nowa droga – łącząca tym razem ulice Traugutta i Tarnogórską z ul. Toszecką. Takie rozwiązanie pozwoliłoby odciążyć zakorkowaną w godzinach szczytu ul. Piwną. To z pewnością usprawniłoby ruch w śródmieściu. – Tak zmodernizowany układ drogowy wpisuje się w szerszą koncepcję Nowego Centrum Gliwic, będącego w założeniu przyszłą wizytówką miasta – zapowiada Andrzej Karasiński.
Przypomnijmy, że pod nazwą Nowe Centrum kryje się idea nowego zagospodarowania zdegradowanych w sporej części terenów w pobliżu dworca kolejowego i Placu Piastów. Wyremontowany przez PKP dworzec powinien być sercem Centralnego Węzła Przesiadkowego, skupiającego różne środki komunikacji zbiorowej (pociągi, autobusy miejskie lub dalekobieżne; można też będzie zaparkować samochód). Koncepcja obejmie również zabudowę tunelu nad Drogową Trasą Średnicową w ścisłym centrum miasta i przekształcenie w przyszłości ul. Zwycięstwa w deptak. W ten sposób w śródmieściu będą funkcjonowały dwie atrakcyjne przestrzenie – zupełnie nowa oraz zabytkowa z Rynkiem i Starówką. Więcej o koncepcji Nowego Centrum napiszemy w kolejnych wydaniach MSI. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking