Porady specjalistów

Добавлено: 13.09.2010 / Раздел:

Od maja w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych działa Inkuba­tor Społecznej Przedsiębiorczości.

Kompleksowe wsparcie doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne mogą znaleźć tam tzw. podmioty ekonomii społecznej – nie tylko organizacje pozarządowe, ale także przykładowo spółdzielnie – oraz osoby fizyczne, zainteresowane działalnością w tym obszarze.

W ofercie Inkubatora znajdują się m.in. fachowe porady z dziedziny marketingu, księgowości i prawa. Na wszelkie pytania z zakresu promocji organizacji, stworzenia strony internetowej lub zaprojektowania ulotki odpowie specjalista ds. marketingu. Wątpliwości związane z rachunkami, planem kont, działalnością odpłatną lub gospodarczą pomoże rozwiać specjalis­ta ds. księgowości, a każdy przepis dotyczący podmiotów ekonomii społecznej stanie się w pełni zrozumiały dzięki specjaliście z zakresu prawa.
PLAN DYŻURÓW:
  • specjalista ds. marketingu – poniedziałki w godzinach od 18.00 do 20.00
  • specjalista ds. księgowości – wtorki w godzinach od 18.00 do 20.00
  • specjalista ds. prawa – czwartki w godzinach od 18.00 do 20.00
W razie potrzeby istnieje możliwość ustalenia innych terminów.
Gliwicki Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości mieści się przy ul. Kościuszki 35 – w pobliżu skrzyżowania z ul. Daszyńskiego. Łatwo tam trafić, a dojechać można autobusem A4 lub samochodem. Osoby zainteresowane skorzystaniem z porady powinny umówić się wcześniej na spotkanie. W tym celu są proszone o bezpośredni kontakt z Inkubatorem: oso­bisty, telefoniczny (32/238-81-67) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl).
Gliwicki Inkubator funkcjonuje w ramach projektu „Sieć Inkuba­torów Społecznej Przedsiębiorczości”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie formy wsparcia oferowane w ramach pro­jektu są bezpłatne. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking