Przebudowano ulicę

Добавлено: 01.09.2010 / Раздел:

W czwartek, 2 września, nastąpi oficjalne oddanie do użytku przebudowanej ul. Głównej w Łabędach. Generalna modernizacja drogi trwała prawie 10 miesięcy (rozpoczęła się pod koniec października zeszłego roku). Pracami remontowymi objęto spory fragment ul. Głównej, od posesji z numerem 8 do Placu Niepodległości.
Dokonano wymiany 700-metrowego wodociągu stalowego, przebudowano kanalizację deszczową na odcinku 711 m i sieć gazową na dystansie 300 m, ułożono 19-metrowy rurociąg kanalizacji sanitarnej, zabezpieczono istniejące kable energetyczne rurami osłonowymi, zamontowano 22 nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami elektrycznymi. Ułożono nawierzchnię jezdni o szerokości 7 m (powierzchnia – 5,3 tys. m2) oraz chodniki po obu stronach drogi o szerokości od 2 m do 2,5 m (powierzchnia – 3 tys. m2). Przy drodze utworzono zatokę autobusową z kostek granitowych. Jest ona usytuowana pomiędzy wlotami ulic Miłej i Nałkowskiej.
Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. – Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Katowicach. – Przebudowa drogi kosztowała ok. 5 mln zł brutto i była finansowana w całości ze środków budżetu miejskiego – informuje Elżbieta Tomaszewska, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
Na ul. Głównej pojawią się przedstawiciele władz miejskich i Rady Osiedlowej w Łabędach, a także uczniowie z Gimnazjum nr 19 w Łabędach. Początek – godz. 10.00. (luz)
Informacje : Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, tel. 32-270-65-05

1 września 2010

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking