Otwarcie wiaduktu

Добавлено: 25.08.2010 / Раздел:

fot. A.Witwicki

W najbliższy piątek, 27 sierpnia, o godz. 10.00 zostanie otwarty wiadukt na ul. Zabrskiej – poinformowało Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów.
Oznacza to, że prace zakończą się zgodnie z planem – przed końcem wakacji. Aby zdążyć na czas z finałem robót, pracownicy miejskiej spółki pracowali od rana do wieczora przez sześć dni w tygodniu, a czasami nawet w niedzielę.
Prace na ul. Zabrskiej by­ły częścią większego przedsię­wzięcia, którego efektem ma być naprawa zniszczonej na­wierzchni ulic, po których kie­dyś jeździły tramwaje. W pierw­szej kolejności postanowiono przeprowadzić najpilniejsze remonty tam, gdzie dziur było najwięcej – na wiadukcie oraz na ulicach Wieczorka i Dolnych Wałów. W tym celu władze miasta zawarły porozumienie z firmą Tramwaje Śląskie, która zadeklarowała usunięcie i wywiezienie torów w określonym terminie.
Wykonanie remontu w czasie wakacji i zakończenie go przed rozpoczęciem roku szkol­nego było szczególnie ważne w przypadku wiaduktu na ul. Zabrskiej. To newralgiczny punkt na mapie drogowej na­szego miasta. Przeprowadzenie prac w czasie, gdy wielu gliwi­czan przebywa na urlopach, oznaczało mniejsze uciążliwości w ruchu. Nie­stety, nie obyło się bez przykrych niespodzianek.
– Firma Tramwaje Śląskie nie wywiązała się z podjętych zobowiązań. Nie usunęła torów z wiaduktu, choć chcieliśmy nawet pomóc jej w wyko­naniu tych prac. Zamiast tego dyrektor gliwickiego zakładu tramwajowe­go podjął działania mające na celu opóźnienie lub wręcz uniemożliwienie realizacji całego zadania. W związku z tym samodzielnie usunęliśmy tory i zawieźliśmy je tramwajowej spółce. Nie mogliśmy dłużej czekać, bo zaanga­żowaliśmy w inwestycję sporo pieniędzy i wysiłku. Dalszy postój oznaczałby, że wiadukt nie będzie otwarty na czas, kiedy ruch uliczny się zwiększy – mówi Henryk Małysz, prezes Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów, które realizuje zadanie na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.
W tej sytuacji tempo robót na­rzucone sobie przez miejską spół­kę PRUiM okazało się imponujące, a zakres robót był bardzo duży. – Musieliśmy usunąć tory i całą nawierzchnię, aby odsłonić stalową płytę pomostu. Trzeba było ją dokładnie oczyścić z korozji, uło­żyć dwie warstwy izolacji oraz war­stwę tzw. asfaltu twardolanego, któ­ry stanowi dodatkowe uszczelnienie. Na końcu zajęliśmy się nawierzchnią zewnętrzną. Poza tym konieczna by­ła m.in. naprawa jednego z przęseł wiaduktu, które przeciekało – opi­suje inwestycję w dużym skrócie Arkadiusz Kasper z PRUiM. Koszt remontu przy ul. Zabrskiej jest sza­cowany na ponad 2 mln zł.
WAŻNE DLA PASAŻERÓW AUTOBUSU A4 – Autobus linii A4 powróci w sobotę, 28 sierpnia, na swoją docelową trasę obejmu­jącą ulice Zabrską oraz Jagiellońską, gdzie będzie zatrzymywał się na stałych przystankach. (al) 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking