Obronią się same

Добавлено: 25.08.2010 / Раздел:
Gliwicki samorząd, Straż Miejska oraz Zespół Szkół Łączności organizują ósmy bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Bezpieczne Gliwice” i w całości finansowane ze środków budżetu miejskiego.
Szkolenie ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet. Podczas kursu będą one mogły nauczyć się stosowania prostych, a równocześnie bardzo skutecznych technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą instruktorzy posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów sztuk walk oraz kursów samoobrony dla kobiet. W programie – oprócz ćwiczeń fizycznych – przewidziano 10-minutowe wykłady na temat sposobów unikania niebezpieczeństw oraz metod zachowania się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
Zajęcia zaplanowano na okres od 6 września do 20 grudnia. Ich uczestniczki będą spotykać się w każdy poniedziałek w godzinach od 19.30 do 21.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej 35. Na zainteresowane gliwiczanki czeka 150 miejsc. Zgłoszenia będą przyjmowane od 31 sierpnia (od godz. 9.00) w sekretariacie Samodzielnego Referatu Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, II piętro, pokój 266). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-54-17. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking