Kiedy ruszy budowa stadionu?

Добавлено: 20.08.2010 / Раздел:
Budowa miejskiego stadionu piłkarskiego przy ul. Okrzei powinna rozpocząć się we wrześniu.
Trwa procedura przetargowa związana z wyłanianiem firmy, która zajmie się tym zadaniem. Wszystko wskazuje na to, że będzie to POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Wynik przetargu powinien się uprawomocnić jeszcze w tym miesiącu.
Procedura przetargowa została przedłużona – tak jak informowaliśmy wcześniej – z powodów niezależnych od miasta. Przypomnijmy, że przetarg został rozstrzygnięty w gliwickim magistracie 15 czerwca. Zwyciężyło konsorcjum, którego liderem jest POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Zaproponowało ono najniższą cenę wykonania zadania (54 137 254 zł).  Trzech oferentów, którzy zostali wykluczeni z udziału w przetargu, złożyło odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza 14 lipca wydała wyrok w tej sprawie – uwzględniła dwa odwołania, a jedno oddaliła. – W wyniku decyzji KIO trzeba było powtórnie zwołać komisję przetargową i ponownie rozpatrzyć formalnie oferty także dwóch konsorcjów, których odwołania uwzględniono. Wynik przetargu nie zmienił się – został ogłoszony 17 sierpnia. Aby uznać go za ostateczny, trzeba odczekać 10 dni – do 27 sierpnia, do końca dnia – na ewentualne odwołania – informuje Krystyna Zajączkowska, przewodnicząca komisji przetargowej. Jeżeli wynik przetargu się uprawomocni, to będzie można podpisać wreszcie umowę z wykonawcą i rozpocząć budowę. (al)  

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking