Rajd ku pamięci

Обновлено: 23.09.2019 / Раздел: / pdf
rajd fot. Freepik

Wzorem minionych lat Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy  zaprasza na rajd rowerowy ku pamięci żołnierzy NSZ oddziału Henryka Flame ps. Bartek. Rajd odbędzie się w sobotę, 28 września, niezależnie od pogody.

Zbiórka chętnych o godzinie 7.45 przed siedzibą PTTK w Gliwicach (Rynek 11).  Trasa rajdu ma długość ok. 90 km, jej pokonanie wymaga dobrej kondycji fizycznej, ostrzegają organizatorzy. Przejazd zaplanowano przez: Brzezinkę, Kozłów, Taciszów, Bycinę, Słupsko, Toszek, Dąbrówkę do Barutu na „Polanę śmierci śląskiego Katynia”, gdzie o godz. 11.00 przewidziano uroczystości rocznicowe i Mszę św.

Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 13.00 w Barucie. Powrót grupowy lub indywidualny wybraną przez uczestników trasą. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zaleca się jazdę w kaskach rowerowych. Każdy uczestnik rajdu musi bezwzględnie posiadać sprzęt i narzędzia potrzebne do usunięcia awarii we własnym rowerze.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking