Sienkiewicza znowu przejezdna

Обновлено: 16.08.2010 / Раздел: / pdf

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach informuje, że zakończył się remont nawierzchni ul. Sienkiewicza.

17 sierpnia o godz. 9.00 odcinek jezdni – od wyjazdu z parkingu Centrum Onkologii do ul. Wybrzeże Armii Krajowej – zostanie udostępniony dla ruchu kołowego. (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking