Ważne dla Sybiraków!

Добавлено: 19.07.2010 / Раздел:

Związek Sybiraków zabiega o polepszenie świadczeń dla swoich członków. Oddziały organizacji mają w tym celu pilnie ustalić aktualny stan uprawnień Sybiraków. Członkowie gliwickiego oddziału są proszeni o niezwłoczne zgłoszenie się do Biura przy ul. Kościuszki 35 z następującymi dokumentami: legitymacją Związku, zaświadczeniem Urzędu ds. Kombatantów i legitymacją „Osoby Represjonowanej” (jeżeli taką posiadają). Biuro jest czynne w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 17.00. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32/238-81-67. (bom)
19 lipca 2010
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking