High-tech w Gliwicach

Добавлено: 14.07.2010 / Раздел:
Gliwice mają szansę na zorganizowanie zjazdu międzynarodowego stowarzyszenia World Technopolis Association, skupiającego światowe technopolie.
Byłaby to doskonała okazja do promocji miasta oraz nawiązania współpracy, która może w przyszłości bardzo korzystnie wpłynąć na rozwój Gliwic.
World Technopolis Association to międzynarodowe stowarzyszenie, które ma siedzibę w Korei Południowej. Zrzesza przede wszystkim miasta ze znaczącymi ośrodkami akademickimi oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą, w których spore nakłady przeznacza się na innowacyjne badania, otwieranie parków technologicznych i naukowych, a wysiłki skupia się w dużym stopniu na ekspansji przemysłu high-tech. Do tego prestiżowego grona zapraszane są także ośrodki, które dopiero rozpoczynają wdrażanie nowatorskich rozwiązań w przemyśle czy edukacji, ale mają dobre perspektywy rozwoju. Pięć lat temu do WTA dołączyły Gliwice, a od dwóch lat prezydent miasta, Zygmunt Frankiewicz, zasiada w zarządzie stowarzyszenia.
Niedawno do Gliwic przyjechała delegacja World Technopolis Association, by oficjalnie zaprosić Gliwice do złożenia oferty na organizację generalnego zgromadzenia WTA w 2012 roku. Takie spotkania odbywają się co dwa lata w różnych krajach. Bierze w nich udział kilkuset gości z całego świata – przedstawicieli samorządów miejskich, uczelni technicznych i inkubatorów technologicznych. Obradom towarzyszą konferencje naukowe oraz spotkania z reprezentantami biznesu wysokich technologii. Tegoroczne zgromadzenie generalne odbędzie się we wrześniu na Tajwanie. To właśnie tam zostanie zaprezentowana gliwicka oferta dotycząca kolejnej imprezy w 2012 roku.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” nr 28/2010 z 15 lipca 2010 r. (dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu). (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking