Będzie cieplej i ładniej

Добавлено: 14.07.2010 / Раздел:

Trwają prace przy ocieplaniu 5 gliwickich obiektów oświatowych – przedszkola, trzech „podstawówek” i szkoły ponadgimnazjalnej.

Przewidziano dość szeroki zakres robót – wymianę okien, drzwi i instalacji centralnego ogrzewania oraz docieplenie ścian i dachów przy użyciu płyt styropianowych i innych materiałów. Łączny koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 7,5 mln zł brutto.

Projekty poszczególnych zadań termomodernizacyjnych zostały opracowane przez biura architektoniczne z Bielska-Białej i Ostrowca Świętokrzyskiego. W grupie placówek objętych robotami ocieplającymi znalazły się: Przedszkole Miejskie nr 31 (ul. Mickiewicza 65), szkoły podstawowe nr 8, 13, 14 przy ulicach Plonowej 3, Elsnera 25 i Jedności 35 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych (ul. Syriusza 30). Wykonanie prac powierzono lokalnym firmom remontowo-budowlanym, wyłonionymi zwyczajowo w drodze przetargów. Są to: ALFA, DOMEX i ROBIREX z Gliwic oraz REMONTMAX z Knurowa.
Najszybciej, bo jeszcze w kwietniu, rozpoczęły się roboty w SP nr 14 w Sośnicy. Ich celem jest nie tylko ocieplenie budynku, ale również modernizacja siedziby placówki (przebudowa wejść, wykonanie ogrodzenia z dwiema furtkami, utworzenie bramy wjazdowej, poprawa zewnętrznego oświetlenia obiektu). W maju ruszyły prace w SP nr 8 i 13 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 31. W ubiegłym miesiącu przystąpiono zaś do termomodernizacji siedziby ZSOE na terenie osiedla Kopernika. W każdym z tych czterech obiektów postanowiono przy okazji przebudować wejścia i poprawić ich zewnętrzne oświetlenie.
 W trzech przypadkach (Plonowa 3, Elsnera 25, Jedności 35) prace powinny zostać ukończone w okresie wakacji, o ile tylko nie pojawią się nieprzewidziane przeszkody. Do końca września ma być ocieplone przedszkole przy ul. Mickiewicza 65. Na koniec października zaplanowano zaś finał robót termomodernizacyjnych w budynku ZSOE przy ul. Syriusza 30. Już teraz wiadomo, że spora część nakładów inwestycyjnych na ten cel będzie pochodzić ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W zeszłym roku było to prawie 40%. W tym roku może być bardzo podobnie – wyjaśnia Lidia Miazgowicz, kierownik Referatu Remontów i Inwestycji Obiektów Gminnych UM. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” nr 28/2010 z 15 lipca 2010 r. (dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu  (luz)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking