Wyróżnione laboratorium wodne

Добавлено: 12.07.2010 / Раздел:
Laboratorium Badania Wody i Ścieków, wchodzące w skład Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, zostało uhonorowane godłem Najwyższa Jakość QUALITY INTERNATIONAL 2010.
Wyróżnienie to przyznano gliwickiej firmie w IV edycji ogólnopolskiego konkursu pod taką właśnie nazwą. Wysoko oceniono system zarządzania placówką.  Organizatorem dorocznego współzawodnictwa w tej dziedzinie jest redakcja branżowego periodyku „Forum Biznesu” we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubem Polskie Forum ISO 9000.
Konkurs ma na celu uhonorowanie podmiotów odznaczających się wysoką dbałością o jakość oferowanych produktów i usług. Finaliści współzawodnictwa są wyłaniani na podstawie fachowych opinii i ocen wystawianych przez organizacje biznesowe i gospodarcze, instytucje certyfikujące oraz ekspertów – tłumaczy Maria Leżucha z redakcji „Forum Biznesu”.
Czym się zajmuje gliwickie laboratorium? Monitoruje na co dzień jakość wody dostarczanej odbiorcom z sieci wodociągowej na terenie całego miasta. Przeprowadza również badania ścieków, osadów ściekowych, odpadów i gleb. Analizuje 120 różnych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody i ścieków. Zatrudnia 11-osobową kadrę, a mieści się w budynku administracyjno-technicznym centralnej oczyszczalni ścieków przy ul. Edisona 16.
Jako jedno z nielicznych w naszym regionie laboratoriów wodociągowych posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie. Ma uprawnienia do wykonywania w pełnym zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a wyniki takich badań są – w myśl obowiązującego prawa – uznawane przez władze sanitarne i administracyjne – informuje Henryk Błażusiak, prezes PWiK, spółki z większościowym udziałem miasta Gliwice. Z pełną ofertą usług placówki można zapoznać się na stronie internetowej www.pwik.gliwice.pl. (luz)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking