Content type: новости

Od poniedziałku, 19 października br. wszyscy uczniowie gliwickich szkół ponadpodstawowych, przejdą na system mieszany (hybrydowy), w trybie ok. 50 proc./50 proc. Zgodnie z zapisem opublikowanego Rozporządzenia, co najmniej połowa uczniów z danej szkoły bedzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. To dyrektor szkoły - na mocy Rozporządzenia MEN - będzie władny określić i wdrożyć odpowiednie procedury wprowadzające. On też poinformuje całą społeczność szkolną, o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego w danej szkole.

Content type: новости

Dzień Edukacji Narodowej – jak co roku - stał się okazją, aby uhonorować pracę i docenić osiągnięcia nauczycieli i dyrektorów gliwickich szkół. Dzień Nauczyciela bowiem, to - bez względu na okoliczności - chyba najbardziej doskonała okazja, by podziękować pedagogom za trud, zaangażowanie i troskę o jakość nauczania w naszym mieście. Choć w tym roku w nieco innej -ze względu na ograniczenia sanitarno – epidemiologiczne - formie, Prezydent Gliwic podczas Gali Oświatowej osobiście podziękował i pogratulował tym, którzy szczególnie wyróżniają się w swojej nauczycielskiej pracy.

Content type: новости
Content type: новости

Czy wiecie, że w Gliwicach dzieci i młodzież grają w tenisa stołowego? Tak, tak! I to z pasją, którą można było podziwiać na Mistrzostwach Gliwic szkół ponadpodstawowych w tenisie stołowym, jak również na Mistrzostwach Polski Juniorów. O sukcesach swoich uczniów, "donieśli" nam nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach.

Content type: новости

„Życie na wsi” - to konkurs plastyczny organizowany przez Urząd Statystyczny w Katowicach, w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020”.  Adresowany jest do placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie województwa śląskego. Celem Konkursu jest promocja statystyki publicznej, a w szczególności trwającego Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Ponadto konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rolnictwa, a także rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Content type: новости

 Zakodowane Gliwice to projekt Fundacji Media 3.0, w ramach którego dzieci w wieku 7-13 lat uczą się bezpłatnie kodowania.
Podczas zajęć młodzi gliwiczanie poznają tajniki programowania i robotyki, z wykorzystaniem takich pomocy dydaktycznych jak Lego WeDo, Lego Mindstorms, roboty Photon i Ozoboty.

Content type: новости

Rozwija umiejętność wyobraźni przestrzennej, koordynacji ruchowej czy też współdziałania w grupie. Uczy samodyscypliny i zaangażowania. Wreszcie jest doskonałym sposobem na dbałość o tężyznę fizyczną, ale i szybkość, sprawnośc i kondycję.
Koszykówka. Dyscyplina sportu, która znakomicie wpływa na rozwój psychofizyczny najmłodszych.  I można się o tym przekonać, nie tylko podczas rozgrywek Energa Basket  – najwyższej w hierarchii klasie męskich ligowych rozgrywek koszykarskich w Polsce, będącej jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym, podczas meczów gliwickiej drużyny GTK w Małej Arenie.

Content type: новости

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. H. Sienkiewicza w Gliwicach informuje, że do 12 października 2020 r do godz. 16:00, przyjmowane będą zgłoszenia uczniów do Gliwickiego Laura Nauki 2020, poprzez Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (SOD).

Content type: новости

658 uczniów ZSO nr 14 w Sośnicy może już korzystać ze zmodernizowanego kompleksu boisk. Powody do radości mają również okoliczni mieszkańcy, dla których kompleks również pozostanie otwarty.
Zapraszamy do Galerii zdjęć.

Content type: новости

I bynajmniej nie chodzi o igrzyska sportowe... *
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało komunikat, w którym przedstawiło listę rekomendowanych turniejów i olimpiad tematycznych oraz olimpiad przedmiotowych, dających uprawnienia w systemie egzaminacyjnym i rekrutacyjnym w roku 2021.
Poniżej przedstawiamy wykaz olimpiad i turniejów, które będą organizowane w tym roku szkolnym.