Content type: Business Card

The "Lions" decorating the entrance to the Palm House – Lion sculptures of 1830 made by Johann Gottfried Schadow, master of Theodor Kalide during his studies at the Academy of Fine Arts in Berlin. The sculptures once decorated the entrance to the Foundry Cemetery.

Content type: Business Card

Średniowieczne Gliwice otoczone były fosą i wałem w konstrukcji drewniano-ziemnej i być może pierścieniem murów z basztami, które zostały zniszczone w latach 30. XV wieku. Zachowane do czasów współczesnych obwarowania miejskie pochodzą z 2. poł. XV wieku i początku XVI wieku. Ich długość wynosiła 1 125 m, wysokość 9 m, a szerokość około 1 m.

Content type: Business Card

Oddział Odlewnictwa Artystycznego mieści się w dawnej maszynowni Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”, zbudowanej w latach 1912–1914 według projektu niemieckich architektów Emila i Georga Zillmannów, projektantów m.in. osiedli Giszowiec i Nikiszowiec (tereny dzisiejszych Katowic).

Content type: Business Card

W 1890 roku zbudowano w tym miejscu olbrzymi kompleks kulturalno-rozrywkowy. Na jego terenie działał również Teatr Miejski Victoria. Był to największy i najbardziej reprezentacyjny obiekt tego typu na Górnym Śląsku. W 1945 roku został spalony przez żołnierzy radzieckich.

Content type: Business Card

Centralnym punktem Gliwic jest wyznaczony w drugiej połowie XIII wieku Rynek o wymiarach 73 × 74 m, z którego naroży poprowadzono po dwie ulice. Od początku swego istnienia Rynek był głównym miejscem życia politycznego, gospodarczego i społecznego miasta.