Content type: новости

... bynajmniej nie radioaktywną zielenią, lecz mlecznym blaskiem lamp przypominających gazowe latarnie z XIX stulecia.

Content type: новости

Które samorządy mają największe sukcesy w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy?

Content type: новости

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Regionalna Izba Gospodarcza, Górnośląski Związek Metropolitalny i Europejsko-Azjatycka Izba Gospodarcza, a także władze samorządowe Katowic, Krakowa i Wrocławia oraz firma Piffcom organizują w dniach 26 – 30 października Międzynarodowy Indyjski Tydzień Inwestycji (International Indian Investment Week).

Content type: новости

Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaczyna zbieranie projektów i pomysłów kwalifikujących się do JESSICA (ang. „Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas”, pol. „wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich”).

Content type: новости

Do 25 października w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych można zgłaszać chęć zorganizowania prac społecznie użytecznych przewidzianych na 2011 r. – zawiadamia GCOP.

Content type: новости

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Regionalna Izba Gospodarcza, Górnośląski Związek Metropolitalny i Europejsko-Azjatycka Izba Gospodarcza, a także władze samorządowe Katowic, Krakowa i Wrocławia oraz firma Piffcom organizują w dniach 26 – 30 października Międzynarodowy Indyjski Tydzień Inwestycji (International Indian Investment Week).

Content type: новости

Content type: новости

W poniedziałek, 18 października, w siedzibie Gliwickiego Ośrodka Integracji Niepełnosprawnych (ul. Zwycięstwa 34 – oficyna) odbędzie się otwarta minigiełda pracy dla osób niepełnosprawnych.

Content type: новости

20 i 21 października (w godzinach 9.00 – 14.00) Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach organizuje II Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego.

Content type: новости

Masz ochotę przejechać się elektrycznym pojazdem Re-Volt, sprawdzić możliwości hybrydowej Toyoty Prius III lub zdalnie pokierować mobilnym robotem Kawasaki i psem Sony Aibo?