Go to work!

Добавлено: 10.10.2011 / Раздел:

Projekt "Go to work! Polish young professionals on European labour market" jest przedsięwzięciem, którego celem jest wzmocnienie potencjału zawodowego absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Śląskiego.

Inicjatywa zakłada zorganizowanie 24 zagranicznych staży, które potrwają trzy miesiące. Dzięki temu młodzi, którzy po skończeniu studiów weszli na rynek pracy bez znaczącego doświadczenia, będą mogli je zdobyć i tym samym stać się bardziej atrakcyjnymi kandydatami dla przyszłych pracodawców. Chętni będą mieli okazję pracować w Niemczech, Francji i Włoszech, podnieść swoje kompetencje językowe i zapoznać się z warunkami pracy w międzynarodowym środowisku. W projekcie mogą wziąć udział absolwenci kierunków, takich jak: matematyka (finansowa i informatyczna), fizyka, informatyka, materiałoznawstwo, biologia, biotechnologia oraz geologia. Program skierowany jest do absolwentów, którzy nie kontynuują nauki na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia oraz którzy ukończyli studia maksymalnie rok temu. Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z regulaminem oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12a, Katowice). Rekrutacja potrwa do 31 października. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier lub na stronie www.bk.us.edu.pl. (as)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking