Wznowiono prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego

Обновлено: 21.07.2020 / Раздел: / pdf
budowa ścieżki rowerowej Fot. materiały ZDM w Gliwicach

Intensywne opady deszczu spowodowały zawieszenie prac przy budowie ciągu pieszo-rowerowego na granicy Starych Gliwic i Brzezinki. Po konsultacji z projektantem na temat zastosowania dodatkowych rozwiązań przy budowie nasypu, na którym poprowadzony będzie chodnik i droga dla rowerów, prace zostają wznowione - informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Realizacja inwestycji zakłada powstanie 350-metrowego odcinka drogi dla rowerów i chodnika dla pieszych oraz szereg prac towarzyszących, m.in. budowę nasypu, po którym poprowadzona zostanie nowa droga, likwidację starego kilkudziesięcioletniego przepustu i budowę nowego, umocnienie rowu melioracyjnego oraz budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, a także przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia. Koszt szacunkowy inwestycji wyceniono na ok. 1,8 mln zł. (ZDM/mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking