Pod patronatem św. Floriana

Добавлено: 17.05.2022 / Раздел:
Strażacy podczas apelu Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Walczą z pożarami, klęskami żywiołowymi i wieloma innymi zagrożeniami. Są grupą zawodową cieszącą się największym zaufaniem społecznym. Strażacy obchodzą w tym miesiącu swoje święto. W gliwickich uroczystościach zorganizowanych 13 maja uczestniczył prezydent Gliwic Adam Neumann.

Gliwickie uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka zorganizowane zostały na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Tego dnia prawie 160 strażaków otrzymało awanse i wyróżnienia, 45 funkcjonariuszy nagrodzono medalami, a 3 odebrało dyplomy Komendanta Głównego. Strażaków wyróżniono również nagrodami pieniężnymi, w tym przyznanymi przez prezydenta Gliwic za wzorowe wykonywanie zadań służbowych i szczególne osiągnięcia w służbie (10 strażaków).

Podczas spotkania wręczono decyzje o włączeniu trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Gliwice-Ostropa, OSP Kotulin i OSP Sośnicowice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który ujednolica działania ratownicze podejmowane przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty. KSRG koordynuje walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwo techniczne, ekologiczne i medyczne na wszystkich szczeblach administracji. W trakcie uroczystości uczczono też minutą ciszy ofiary wojny w Ukrainie oraz zmarłych górników z KWP Pniówek i Zofiówka, a także poległych w akcjach strażaków. Na zakończenie zaprezentowano pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dziękujemy!

W KM PSP w Gliwicach służbę pełni 235 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych. Na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego działają też Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszające 1205 członków, z czego 839 jest uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczych.  
Tylko w 2021 r. gliwicka straż pożarna odnotowała 4699 zdarzeń, z czego 2708 na terenie Gliwic. Strażacy walczyli z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Prowadzili też szereg działań podczas walki z epidemią COVID-19, m.in.: dostarczali tlen medyczny do szpitali i środki ochrony indywidualnej do instytucji publicznych. Dodatkowo ratownicy medyczni KM PSP zostali oddelegowani do szpitali tymczasowych, strażacy pobierali też wymazy w punkcie przy Arenie Gliwice. Ponadto zaangażowali się w akcje pomocowe dla uchodźców z Ukrainy – zajmowali się i nadal zajmują transportem uchodźców, prowadzili zbiórkę sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy, wraz ze strażakami z OSP przekazali również umundurowanie, agregaty prądotwórcze, pompy i samochód pożarniczy. Gliwicki kontener kwatermistrzowski oraz paliwowy wspomagał działania strażaków na granicy polsko-ukraińskiej, a strażacy konwojowali transporty humanitarne z innych państw.

Działalność straży pożarnej jest bardzo ważna, dlatego Miasto Gliwice dofinansowuje i doposaża jednostkę oraz ochotnicze straże pożarne.

W 2021 r. przekazano z miejskiego budżetu prawie 220 tys. zł na zadania KM PSP Gliwice, m.in. na nagrody pieniężne, zakup sprzętu informatycznego i aktualizację projektu kolejnego etapu modernizacji wnętrza zabytkowego budynku Komendy. W 2022 r. Miasto planuje wesprzeć jednostkę kwotą prawie 1,5 mln zł, która przeznaczona ma zostać m.in. na zakup umundurowania i wyposażenia (w tym samochodu dowodzenia i łączności) oraz kontynuowanie prac modernizacyjnych.
Miasto dofinansowuje też Ochotnicze Straże Pożarne mające siedzibę w Gliwicach: Bojkowie, Brzezince i Ostropie. Środki finansowe przeznaczane są m. in. na bieżące funkcjonowanie OSP oraz na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia ratowniczego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania, remonty oraz modernizacje remiz strażackich. W roku 2021 przekazano członkom OSP łącznie  prawie 1,7 mln, a w bieżącym roku Miasta planuje wydatkować ponad 2,6 mln, w tym m.in. na budowę nowej remizy dla OSP w Gliwicach – Brzezince. (mf)

 

 

uroczysta zbiórka strażaków
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
prezydetn Gliwic Adam Neumann i strażacy
Podczas uroczystości Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach wyróżnił prezydenta Gliwic Adama Neumanna okolicznościowym medalem z okazji 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
prezydent gliwic Adam Neumann podczas uroczystej zbiórki
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
wozy strażackie
Międzynarodowy Dzień Strażaka zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych podczas akcji 2 grudnia 1998 r. pięciu kolegów-strażaków. Patronem strażaków jest św. Florian. Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
wozy strażackie
W ramach obchodzonego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka i z okazji 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, w sobotę 7 maja ulicami miasta przejechał uroczysty pochód wozów strażackich. Fot. M.Baranowski/UM Gliwice.
uroczysta zbiórka strażaków
prezydetn Gliwic Adam Neumann i strażacy
prezydent gliwic Adam Neumann podczas uroczystej zbiórki
wozy strażackie
wozy strażackie

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking