Opłaty za żłobek. Co wybrali gliwiczanie?

Добавлено: 23.04.2021 / Раздел:
Grafika - opłaty za żłobek - konsultacje zakończone fot. Freepik/T.Królik

Zakończyły się konsultacje dotyczące sposobu wyliczania opłat za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich w Gliwicach. Zdecydowanie większe poparcie zyskała propozycja wprowadzenia jednakowej opłaty dla wszystkich, niezależnie od dochodu.

Opieka nad maluchami to priorytetowa kwestia dla rodziców, ale również bardzo istotne zagadnienie w polityce społecznej Gliwic. Dlatego władze Gliwic chcą podejmować w tej kwestii decyzję wspólnie z mieszkańcami. Od 6 do 21 kwietnia zorganizowano konsultacje – każdy zainteresowany gliwiczanin mógł na stronie internetowej miasta zagłosować na jedną z dwóch propozycji wyliczania opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich.

Mieszkańcy oddali w sumie 1007 głosów (jeden adres e-mailowy mógł być wykorzystany do głosowania tylko jeden raz). Wynik konsultacji jest jednoznaczny i bardzo czytelny.

Zdecydowanie większe poparcie, bo aż 854 głosy, zyskała pierwsza z przedstawionych propozycji. Polega ona na wprowadzeniu jednakowej i stałej opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim w wysokości 300 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu rodziny. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, rodzice dodatkowo płaciliby do 7 zł dziennie za wyżywienie. Tak jak dotąd, opłata za wyżywienie nie byłaby pobierana w przypadku nieobecności dziecka.

Wybrana przez mieszkańców w konsultacjach pierwsza propozycja będzie rekomendowana i przedstawiona w projekcie uchwały miejskim radnym, ponieważ do Rady Miasta Gliwice należy ostateczna decyzja w tej sprawie.

Na drugą propozycję oddano 153 głosy. Uzależniała ona opłatę za pobyt dziecka w żłobku od dochodu i uwzględniała trzy stawki: 150 zł – dla dochodu netto na osobę w rodzinie do 1.100 zł, 250 zł – dla dochodu netto na osobę w rodzinie pow. 1.100 zł do 1.700 zł, 400 zł – dla dochodu netto na osobę w rodzinie pow. 1.700 zł.

Przypomnijmy, że w gliwickich żłobkach miejskich obowiązuje obecnie skomplikowany sposób naliczania opłat za pobyt maluchów, na co często skarżyli się rodzice. Dlatego miasto poddało pod głosowanie mieszkańców czytelniejsze propozycje. Do tej pory opłata była liczona od godziny i zależna od dochodu. W miejsce obecnego wzoru wprowadzona ma być stała opłata miesięczna, co jest standardem w wielu śląskich miastach.

 

Zdjęcie placu zabaw przed żłobkiem
fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking