Miejska spółka inwestuje w ekologię

Добавлено: 26.10.2021 / Раздел:
zdjęcie kompostowni Przebudowa kompostowani objęła 10 000 m2 terenu (fot. materiały PZO)

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów chce wykorzystywać odpady organiczne do produkcji nawozów pod uprawy. Będzie to możliwe dzięki zakończonej przebudowie kompostowni. To niejedyna inwestycja zrealizowana ostatnio przy ul. Rybnickiej 199B.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów ukończyło kolejne inwestycje ważne dla mieszkańców Gliwic i ochrony środowiska. Przy ul Rybnickiej 199B powstała m.in. nowoczesna kompostownia. Trafiają do niej gałęzie, trawa czy liście przywożone przez gliwiczan do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ale także bioodpady odbierane z brązowych pojemników pod domami oraz odpady pochodzące z pielęgnacji miejskich terenów zielonych.

Przedsięwzięcie objęło 10 000 m2 terenu i kosztowało prawie 2 mln zł. Stara kompostownia została gruntownie przebudowana i zmodernizowana. – Postawiliśmy na nową jakość. Do izolacji użyliśmy geomembrany – bardzo wytrzymałego materiału, który ma zastosowanie nie tylko na składowiskach, ale także przy tworzeniu zapór wodnych. Grunt został też zabezpieczony grubą warstwą betonu, ma odpowiednie odwodnienia. Na terenie kompostowani jest miejsce na plac do rozładunku odpadów, stanowisko rozdrabniania, przestrzeń na pryzmy kompostowe i magazynowanie kompostowego materiału. Posiadamy sprzęt, który pozwala skutecznie realizować cały kilkutygodniowy proces przetwarzania bioodpadów. Od przyszłego roku, po uzyskaniu stosownych certyfikatów, planujemy wytwarzać z wszystkich kompostowanych odpadów nawozy i związki azotowe do wykorzystania pod uprawy – informuje Magdalena Budny, prezes Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów.

Kompostowania posiada barierę antyodorową, a powietrze wokół obiektu może być aromatyzowane zapachem lasu lub kwiatów  

Ważnym przedsięwzięciem było zamontowanie całorocznej mokrej bariery antyodorowej. Instalacja kosztowała niespełna 280 tys. zł. – Składa się z prawie 170 dysz umieszczonych na 500 metrach wokół kompostowni. Przyczyni się do wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów powstających w procesie kompostowania, co jest ważne dla komfortu mieszkańców. Co istotne, zredukuje także pyły zawieszone, w tym alergeny oraz ograniczy emisję gazów. Zastosowane preparaty antyodorowe są bezpieczne dla ludzi i zwierząt – podkreśla Magdalena Budny. Ciekawostką jest, że dodatkowo powietrze wokół kompostowni można aromatyzować różnymi zapachami, przykładowo leśnym czy kwiatowy.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został zmodernizowany i będzie czynny dłużej

Sfinalizowano również prace modernizacyjne w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego dziennie przyjeżdża nawet 150 gliwiczan. Bezpłatnie przyjmowane są tu różne typy segregowanych odpadów, m.in. odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe, opony, tekstylia, metale, tworzywa sztuczne, niektóre chemikalia i elektrośmieci. Oferowana jest tu również usługa Drugie Życie Rzeczy.

Aby poprawić bezpieczeństwo i komfort klientów, przebudowano plac manewrowy dla aut oraz wjazd do PSZOK. Powstała również wiata stalowa na odpady chemiczne, które są tu tymczasowo przechowywane zanim trafią do wyspecjalizowanych firm. Zmieniono oznakowanie terenu i kontenerów na odpady na bardziej czytelne. Modernizacja PSZOK kosztowała ponad 480 tys. zł.

Dla zapewnienia lepszej jakości obsługi zwiększyliśmy liczbę pracowników obsługujących PSZOK i od listopada punkt będzie czynny dłużej. Wprowadzimy też ankiety satysfakcji klientów, bo zależy nam na dalszym usprawnieniu funkcjonowania i uwzględnianiu oczekiwań mieszkańców – zapowiada prezes PZO.

UWAGA! Na prośbę gliwiczan od 2 listopada wydłużą się godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym korzystania z usługi Drugie Życie Rzeczy.
Nowe godziny od listopada:

  • od 8.00 do 18.00 – od poniedziałku do piątku,
  • od 8.00 do 14.00 – w soboty.

PZO buduje przy Rybnickiej Centrum Edukacji Ekologicznej

Działania PZO świetnie wpisują się w zadania, które miasto musi i zamierza realizować, a gospodarowanie odpadami jest jednym z najtrudniejszych. Wyzwaniem jest konieczność osiągania odpowiednich poziomów odzysku, gdy odpadów jest coraz więcej. Ciężar odpowiedzialności spoczywa nadal na barkach gmin. Bez PZO wykonanie tej gigantycznej pracy byłoby bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Przedsiębiorstwo przetwarza nasze odpady, współpracuje z wyspecjalizowanymi firmami recyklingowymi, dba o odpowiednią segregację odpadów i prowadzi ekologiczną edukację na coraz szerszą skalę – mówi Adam Neumann
prezydent Gliwic

Edukacja ekologiczna, prowadzona zwłaszcza wśród młodego pokolenia gliwiczan, jest dla spółki coraz ważniejszym zadaniem. Aby szerzyć wiedzę na temat segregowania odpadów, ich wykorzystania i ochrony środowiska naturalnego, PZO buduje Centrum Edukacji Ekologicznej. Projekt, którego inwestorem jest miejska spółka, a projektantem Studio BB, otrzymał w tym miesiącu Nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego w konkursie „PLGBC Green Building Award 2021” w kategorii „Najlepszy projekt ekologiczny”. Gratulujemy!

Szczegółowe informacje o działalności Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów, w tym o funkcjonowaniu PSZOK, można znaleźć na stronie internetowej pzogliwice.pl.

zdjęcie bariery antyodorowej
Wokół kompostowni zamontowano barierę antyodorową (fot. materiały PZO)
zdjęcie wjazdu do PSZOK
Wjazd do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został przebudowany (fot. Z. Daniec/UM Gliwice)
zdjęcie kontenerów na rózne typy odpadów
Kontenery na różne typy odpadów przyjmowanych nieodpłatnie w PSZOK zostały czytelnie oznakowane (fot. Z. Daniec/UM Gliwice)
zdjęcie hali na odpady chemiczne
Powstała hala na tymczasowo przechowywane odpady chemiczne, które docelowo trafiają do specjalistycznych firm (fot. Z. Daniec/UM Gliwice)
zdjęcie nagrody
PZO ma powody do satysfakcji – budowane Centrum Edukacji Ekologicznej zostało nagrodzone (fot. materiały PZO)
zdjęcie bariery antyodorowej
zdjęcie wjazdu do PSZOK
zdjęcie kontenerów na rózne typy odpadów
zdjęcie hali na odpady chemiczne
zdjęcie nagrody

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking