Nowa Rada Sportu

Ajouté: 17.03.2021 / Section:
Członkowie Rady Sportu Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Prezydent Adam Neumann powołał nową trzynastoosobową Radę Sportu. Na inauguracyjnym posiedzeniu jej członkowie spotkali się we wtorek 16 marca.

Rada Sportu jest jednym z wielu organów doradczych działających przy prezydencie Gliwic. Do jej zadań należy przede wszystkim wydawanie opinii w sprawach dotyczących kultury fizycznej, w tym między innymi opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gliwice, programów rozwoju bazy sportowej, planów zagospodarowania przestrzennego, wniosków o przyznanie nagród lub wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Po wejściu w życie nowych kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku struktura Rady Sportu została nieznacznie zmieniona i obecnie Rada składa się z 13 członków, w tym ośmiu przedstawicieli dyscyplin priorytetowych, przedstawiciela dyscyplin niepriorytetowych, sportu szkolnego, sportu akademickiego, przedstawicieli Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta.

Obecna kadencja Rady Sportu rozpoczęła się 22 lutego br. i będzie trwała 2 lata.

Do Rady Sportu powołano:

- Grzegorza Bednarskiego, przedstawiciela organizacji realizującej zadania w piłce nożnej mężczyzn, który został wybrany przewodniczącym Rady Sportu;

- Piotra Badochę jako przedstawiciela organizacji lub instytucji realizującej zadania w zakresie sportu szkolnego, który został wybrany zastępcą przewodniczącego Rady Sportu;

- Jarosława Ziębę, przedstawiciela organizacji realizującej zadania w koszykówce mężczyzn;

- Krzysztofa Bochenka, przedstawiciela organizacji realizującej zadania w futsalu mężczyzn;

- Annę Wilk, przedstawiciela organizacji realizującej zadania w piłce ręcznej kobiet;

- Tomasza Sztąpkę,  przedstawiciela organizacji realizującej zadania w boksie;

- Stanisława Kubita, przedstawiciela organizacji realizującej zadania w modelarstwie lotniczym;

- Mirosława Witkowskiego, przedstawiciela organizacji realizującej zadania w pływaniu;

- Piotra Markowicza, przedstawiciela organizacji realizującej zadania w szermierce;

- Krzysztofa Wanię, przedstawiciela organizacji lub instytucji realizującej zadania w dyscyplinach niepriorytetowych

- Krzysztofa Czaplę, przedstawiciela sportu akademickiego w Gliwicach;

- Marcina Kiełpińskiego, przedstawiciela Rady Miasta Gliwice;

- Grzegorza Krysińskiego, przedstawiciela Prezydenta Miasta Gliwice.

Z regulaminem jej działania można zapoznać się w zakładce Rada Sportu.

 

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking