Rada Sportu Miasta Gliwice

Rada Sportu Miasta Gliwice

Dodano: 23.08.2017

Rada Sportu jest organem opiniodawczym Samorządu Miasta Gliwice w zakresie kultury fizycznej.

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

  •  strategii rozwoju Miasta Gliwice w zakresie kultury fizycznej,
  •  projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
  •  projektu uchwał Rady Miasta Gliwice dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
  •  programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gliwic,
  •  spraw dotyczących przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych,
  •  spraw dotyczących przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami działalności sportowej.

Kadencja Rady Sportu trwa 2 lata, jednakże każdorazowo upływa po 3 miesiącach od zakończenia kadencji Rady Miasta Gliwice.

Skład Rady Sportu Regulamin Rady Sportu