GBO 2021. Na co będziemy głosować?

Aktualisiert: 22.09.2020 / Bereich: / pdf
baner

Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Pozytywnie oceniono 154 projekty, które zostaną skierowane do głosowania (145 wniosków dzielnicowych oraz 9 wniosków ogólnomiejskich).

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie oraz „Lista wszystkich złożonych wniosków” wraz z numerami, wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych zamieszczone zostały na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano 6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie wynosi 14 662 000 zł. Które z nich zostaną wykonane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 23 października do 13 listopada.

Ostateczna lista projektów, które pojawią się na formularzach do głosowania, zostanie opublikowana do 19 października – po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od negatywnych wyników weryfikacji. Odwołania można składać w terminie od 15 do 22 września w formie papierowej oraz w formie elektronicznej – wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP. Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej znajdują się na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking