Harmonogramy znajdziesz w sieci i w MSI

Aktualisiert: 28.01.2020 / Bereich: / pdf
screen strony segreguj.gliwice.eu

Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że bieżące harmonogramy odbioru odpadów nie będą dostarczane przez firmę Remondis mieszkańcom. Aktualnie harmonogramy są dostępne na stronie internetowej segreguj.gliwice.eu.

Można je również znaleźć na stronach 7–14 bieżącego wydania Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice (dla dzielnic: Baildona, Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernik, Ligota Zabrska, Łabędy 1). Harmogramy dla pozostałych dzielnic będzie można znaleźć w kolejnych wydaniach „MSI-Gliwice”. (UK)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking